Velkommen til MX-SHOP

Vi har valgt at fokusere på vores Facebook-side, hvor du kan se de seneste opslag herunder:

Slået op for 4 dage siden

MX-Shop

2017 har været et rigtig super år, men har også været et langt og hårdt år. Jeg har efter utroligt meget og lang overvejelse valgt at stoppe med at køre race på eliteplan. I snart 12 år har alt hvad jeg har foretaget mig gået ud på at blive den bedste kører og opnå de bedst mulige resultater. Jeg kan mærke, at motivationen ikke er den samme mere og at det er på tide at tage et skridt tilbage. Det er en utrolig svær beslutning, da motocross har fyldt en kæmpe del i mit liv, men jeg kan mærke at det er den rigtige beslutning for mig. Jeg er stolt over de ting jeg har opnået i min karriere. Selvfølgelig var der også mål der ikke blev nået, men jeg kan kigge mig selv i spejlet og sige at jeg gjorde alt hvad jeg kunne, med alt hvad jeg havde. Intet af det har kunnet lade sig gøre uden min fantastiske familie, mor, far og bror især! En kæmpe tak til min familie nummer to Van Camp, tak til alle som har støttet og hjulpet mig igennem alle årene, det er umuligt at nævne alle, men alle har været en kæmpe del af min karriere. Sporten har givet mig så mange oplevelser og bekendtskaber, og det vil den blive ved med at gøre, da jeg altid vil være en del af den. Bedste hilsner Nikolaj Larsen.

2017 has been a really great year, but has also been a long and hard year. After much and long consideration I have chosen to stop racing on a high level. For almost 12 years, all I've done is trying to be the best possible rider and achieve the best possible results. My motivation is no longer the same and I feel it's time to take a step back. It's an incredibly difficult decision, because motocross has been a huge part of my life, but I feel it's the right decision for me. I'm proud of the things I've achieved in my career. Of course, there were also goals that were not achieved, but I can look myself in the mirror and say that I did everything I could, with everything I had. None of it would have been possible without my wonderful family, mother, father and brother in particular! A big thank you to my family number two, Van Camp, thanks to all who have supported and helped me through all the years, it's impossible to mention everyone, but everyone has been a huge part of my career. The sport has given me so many experiences and acquaintances, and it will continue to do so, as I will always be part of the sport. Best regards Nikolaj Larsen
... Se mereSe mindre

Slået op for 6 dage siden

MX-Shop

... Se mereSe mindre